Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΤΣΑΡΕΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική