Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική