Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική