Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική