Προφιλ ιατρού

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική