Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική