Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΡΙΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική