Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική