Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική