Προφιλ ιατρού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΜΑΚΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική