Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική