Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική