Προφιλ ιατρού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική