Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική