Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική