Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική