Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική