Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική