Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική