Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΧΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική