Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική