Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική