Προφιλ ιατρού

ΛΑΖΑΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική