Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική