Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική