Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΣΣΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική