Προφιλ ιατρού

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΑΤΣΗ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική