Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική