Προφιλ ιατρού

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική