Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική