Προφιλ ιατρού

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΣΤΑΘΗ-ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική