Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική