Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική