Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική