Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΑ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική