Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική