Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική