Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική