Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική