Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική