Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική