Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική