Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΕΜΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  1. ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική