Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική