Προφιλ ιατρού

ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ ΣΑΚΚΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική