Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική