Προφιλ ιατρού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική