Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική