Προφιλ ιατρού

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΥΣΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης ΙΑΣΩ
 1. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό «Λίαν Καλώς»
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) με θέμα «Βιολογία της αναπαραγωγής», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βαθμός "Άριστα"
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βαθμός "Άριστα". Επιβλέπων κ. Νταφόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγήτης Μαιευτικής Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Εκπαιδευτής Προγράμματος ALSO

 • Διδακτορική Διατριβή

  Θέμα: "Η επίδραση ενός GNRH – Ανταγωνιστή στην έκκριση της LH Φυσιολογικών Γυναικών

  Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  Ειδικευόμενος:

  • 04.2012 - 19.03.2013: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Χειρουργική Κλινική
  • 03.2015 - 11.04.2017: Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
  • 05.2017 - 18.10.2019: Α’ Πανεπιστημιακή, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα
    
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

  Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • Heterotopic pregnancy in natural conception. A case report and literature review, HJOG, VOLUME 16, ISSUE 1, JANUARY- MARCH 2017. Serafeim Pousias, Vasiliki Thanopoulou, Lazaros Pantelidis, Vasileios Koukloumperis, Dimitrios Koutsogiannis
  • Progesterone applications in current gynecology, MOJ WOMENS HEALTH, VOLUME 5, ISSUE 3, 2017.Ekaterini Domali, Alexandros Besharat, Serafeim Pousias, Dimitrios Loutradis, Petros Drakakis
  • The effect of a GnRH antagonist on follicle maturation in normal women, REPROD BIOMED ONLINE, VOLUME 39, ISSUE 1, 2019. Pousias S., Messini C.I., Anifadis G., Sveronis G., Georgoulias P., Daponte A., Messinis I.E., Dafopoulos K.

 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • ESHRE
  • Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών
  • ΙΟΤΑ Certified Member