Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική